KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

LOGARITMA LIMITED olarak ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Veri Sorumlusu:
LOGARITMA LIMITED
71-75 Shelton Street Covent Garden, London WC2H9JQ UNITED KINGDOM

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
– Online satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi
– Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi
– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
– İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
– İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
– Satış süreçlerinin yürütülmesi
– Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
– Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
– Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
– Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel veriler;

– İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
– Hukuk bürolarına,
– Online satış hizmetinin sunulması için anlaşmalı üçüncü taraf şirketlere,
– Banka ve finans kuruluşlarına,
– İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da Kanun’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda LOGARITMA LIMITED’in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
LOGARITMA LIMITED olarak kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için LOGARITMA LIMITED müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.

Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir.

Buna göre kişisel veriler, LOGARITMA LIMITED tarafından,

– Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
– Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
– Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması,
– Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
– Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi,
– Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi, amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Menü
0
    0
    Sepet
    Sepete Eğitim EkleyinEğitimlere Geri Dön